Sunday, July 5, 2009

Inledande anmärkning

Denna bok behöver en inledande anmärkning för att dess syfte inte ska missförstås. Det perspektiv som uppmålas är historiskt snarare än teologiskt, och den handlar inte, åtminstone inte direkt, om en religiös förändring som har varit mitt livs viktigaste händelse, och som jag redan skriver en mer utpräglad kampskrift om.

Det är omöjligt, hoppas jag, för en enda katolik att skriva någon bok i något ämne, särskilt i detta ämne, utan att visa att han är katolik. Men denna studie rör inte speciellt skillnaderna mellan en katolik och en protestant. En stor del av den ägnar sej åt många slags hedningar snarare än något slag av kristna, och dess tes är att de som säger att Kristus står sida vid sida med liknande myter, och hans religion sida vid sida med liknande religioner, endast upprepar en mycket stelnad formel som motsägs av ett mycket slående faktum.

För att peka på detta har jag inte behövt gå långt utöver fakta som vi alla känner till. Jag gör inga anspråk på lärdom och är i vissa frågor, som det blivit vanligt att vara, beroende av dem som är mer lärda än jag.

Som jag vid mer än ett tillfälle skilt mej från H G Wells i fråga om historiesyn, är det desto riktigare att jag här gratulerar honom till det mod och den konstruktiva fantasi som bar genom hans vidsträckta och varierade och intensivt intressanta verk; men ännu mer till att ha fastslagit amatörens rimliga rätt att göra vad han kan med de fakta specialisterna förser honom med.

No comments:

Post a Comment